Zemiakový chlapec – obrázková náučná hra pre deti

Ide o zaujímavý program pre menšie deti. Môžu obliekať zemiakového chlapca, zdobiť vianočný stromček, obsadzovať hrad v Robin Tux a ďalšie. Deti sa pritom veľa naučia (farby, tvary, poznávajú časti tela – ich pomenovanie, rozvíjajú svoju kreativitu a motoriku pri práci s myšou, …)

Nainštalujeme ho cez centrum softvéru.

Dáme vyhľadať ktuberling (Potato Guy) a nainštalujeme.

1installPotatoGuy

 

Aplikáciu spustíme pomocou zástupcu „Zemiakový chlapec“:

2spustenie

Ovládanie je veľmi jednoduché. Vyberieme scénu (Zemiakový chlapec, Vianoce, Robin Tux, …). Je označená červeným štvorčekom na obrázku. Potom už len zaplňujeme scénu objektami, ktoré umožňuje scéna. Napr. klikneme na oko a prenesiem ho na miesto, kde ho chceme mať a znovu klikneme. Oko sa nám prilepí na vybrané miesto. Obdobne postupujeme aj pri presúvaní na iné miesto, prípadne vrátení späť.

3 1Ovladanie

Keď sme s finálnym obrázkom spokojný môžeme ho „Uložiť“, prípadne „Vytlačiť“. Ak chceme pracovať na novej scéne stlačíme „Nová“. Celé ovládanie je hore.

Príklady scén

Vianoce:

4Vianoce

Robin Tux:

5RobinTux

Prajem Veľa krásnych zážitkov s ďeťmi pri obliekaní, obsadzovaní postáv a najmä spoznávaní Zemiakového chlapca, Starovekého Egypta, …